NASZE PROJEKTY:

Projekt „ZatrudniONy w Wielkopolsce!”

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie z zakresu:

 1. Indywidualnego doradztwa zawodowego oraz spotkań z psychologiem w ramach, których opracowana zostanie Indywidualny Plan Drogi Życiowej i Zawodowej w formie Indywidualnego Planu Działania.
 2. Indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu
 3. Indywidualnego poradnictwa psychologicznego
 4. Grupowych warsztatów zawodowych
 5. Indywidualnego pośrednictwa pracy
 6. Szkoleń zawodowych,
 7. Staży zawodowych,
zobacz więcej

Wielkopolscy seniorzy w akcji

Głównym celem zadania jest poprawa jakości życia 30 osób starszych poprzez wzmocnienie aktywności oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, (w tym kreowania i wzmacniania pozytywnego wizerunku osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej – wszystkich 60 beneficjentów), zamieszkujących powiaty:

 • Chodzieski
 • Czarnkowsko-trzcianecki
 • Złotowski
 • Wągrowiecki
 • Pilski

 

zobacz więcej

Absolwent z pomysłem na siebie

Cele szczegółowe projektu to:

 • Zaplanowanie i wdrożenie Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej dla 25 beneficjentów ostatecznych (50 w obu okresach finansowania)
 • Wzrost kwalifikacji zawodowych u min. 18 beneficjentów ostatecznych (36 w obu okresach finansowania)
zobacz więcej

Inwestycja w siebie: program aktywizacji społeczno-zawodowej

Głównym celem projektu do 31.08.2023 r. jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 120 osób [70K/50M] zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 r.ż., zamieszkujących w rozum.KC w województwie wielkopolskim, w gminach wskazanych wg zapisu w § 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, pozostających w 100% biernymi zawodowo.

zobacz więcej

Droga do zmian

Projekt jest skierowany wyłącznie do 140 (80 Kobiet (K)/60 Mężczyzn (M)) niepracujących osób z niepełnosprawnościami (OzN), powyżej 18 r.ż. zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego, spośród których min. 40 % tj. 56 (32K/24M) osób będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

Zapraszamy po więcej informacji.

zobacz więcej