NASZE PROJEKTY:

Absolwent z pomysłem na siebie

Cele szczegółowe projektu to:

 • Zaplanowanie i wdrożenie Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej dla 25 beneficjentów ostatecznych (50 w obu okresach finansowania)
 • Wzrost kwalifikacji zawodowych u min. 18 beneficjentów ostatecznych (36 w obu okresach finansowania)
zobacz więcej

Inwestycja w siebie: program aktywizacji społeczno-zawodowej

Głównym celem projektu do 31.08.2023 r. jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 120 osób [70K/50M] zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 r.ż., zamieszkujących w rozum.KC w województwie wielkopolskim, w gminach wskazanych wg zapisu w § 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, pozostających w 100% biernymi zawodowo.

zobacz więcej

Droga do zmian

Projekt jest skierowany wyłącznie do 140 (80 Kobiet (K)/60 Mężczyzn (M)) niepracujących osób z niepełnosprawnościami (OzN), powyżej 18 r.ż. zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego, spośród których min. 40 % tj. 56 (32K/24M) osób będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

Zapraszamy po więcej informacji.

zobacz więcej

Wierzymy w Twój sukces!

 • diagnoza potrzeb UP i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – spotkania z doradcą zawodowym
 • grupowe treningi kompetencji społecznych
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie,  wsparcie psychologiczne
 • indywidualne wsparcie zawodowe w formie jobcoachingu
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe
 • czteromiesięczne staże dla 40 UP z największymi deficytami bądź brakiem doświadczenia zawodowego
zobacz więcej

Trampolina!

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • Stypendia szkoleniowe – średnio 664 zł
 • Stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł miesięcznie
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering na szkoleniach
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staże
 • Ubezpieczenie NNW na stażu
zobacz więcej