grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 08.02.2023 r. rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

10. Harmonogram grupowe treningi kopetencji społecznych 08.02.2023