Harmonogram realizacji poszczególnych zajęć indywidualnych i grupowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż zrekrutowano do projektu 15 UP w ramach I edycji. Przedstawiamy wykaz numerów rekrutacyjnych które przypisane zostały do konkretnych osób. Do projektu zakwalifikowały się osoby z następującymi numerami rekrutacyjnymi w podziale na płeć:
Kobiety:

1/ZwW/K/2023
2/ZwW/K/2023
3/ZwW/K/2023
4/ZwW/K/2023
5/ZwW/K/2023
6/ZwW/K/2023
7/ZwW/K/2023
8/ZwW/K/2023
9/ZwW/K/2023
10/ZwW/K/2023

Mężczyźni:

1/ZwW/M/2023
2/ZwW/M/2023
3/ZwW/M/2023
4/ZwW/M/2023
5/ZwW/M/2023

O terminach spotkań oraz zakwalifikowaniu do projektu Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Harmonogram realizacji poszczególnych zajęć indywidualnych i grupowych