indywidualne doradztwo zawodowe

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 16.01.2023 r. rozpocznie się indywidualne doradztwo zawodowe w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

10. Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym 16.01.2022