indywidualne poradnictwo ekonomiczne

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 05.12.2022 r. rozpocznie się indywidualne poradnictwo ekonomiczne. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

1. Chodzież – 20 UP – 60 h – (05-09.12.2022)