indywidualne poradnictwo ekonomiczne

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 01.02.2023 r. rozpocznie się indywidualne poradnictwo ekonomiczne. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

14. Harmonogram indywidualnegoporadnictwa ekonomicznego 01.02.2023