indywidualne poradnictwo ekonomiczne

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 16.02.2023 r. rozpocznie się indywidualne poradnictwo ekonomiczne. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

9. Harmonogram indywidualne poradnictwo ekonomiczne 16.02.2023