indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 05.12.2022 r. rozpocznie się indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

4. Harmonogram indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie 05.12.2022)