indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 23.01.2023 r. rozpocznie się indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

12. Harmonogram indywidualne poradnictwo prawono-obywatelskie 23.01.2023