indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 22.02.2023 r. rozpocznie się indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

7. Harmonogram indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie 22.02.2023