indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 01.03.2023 r. rozpocznie się indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

8. Harmonogram indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie 01.03.2023