indywidualne poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 30.11.2022 r. rozpocznie się indywidualne poradnictwo psychologiczne. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

2. Harmonogram indywidualne poradnictwo psychologiczne 30.11.2022