indywidualne poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 06.02.2023 r. rozpocznie się indywidualne poradnictwo psychologiczne. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.