indywidualne poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 20.02.2023 r. rozpocznie się indywidualne poradnictwo psychologiczne . O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.\

5. Harmonogram indywidualne poradnictwo psychologiczne 20.02.2023