indywidualne poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 06.03.2023 r. rozpocznie się indywidualne poradnictwo psychologiczne . O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

6. Harmonogram indywidualne poradnictwo psychologiczne 06.03.2023