indywidualne pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 04.03.2023 r. rozpocznie się indywidualne pośrednictwo pracy. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

19. Harmonogram indywidualne pośrednictwo pracy 04.03.2023