indywidualne pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 13.04.2023 r. rozpocznie się indywidualne pośrednictwo pracy. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

20. Harmonogram indywidualne pośrednictwo pracy 13.04.2023