indywidualne pośrednictwo pracy

 

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 22.05.2023 r. rozpocznie się indywidualne pośrednictwo pracy. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

1. Harmonogram – ind. pośrednictwo pracy – 76 h. – (22-31.05.2023)