indywidualne pośrednictwo pracy

 

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 07.06.2023 r. rozpocznie się indywidualne pośrednictwo pracy. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

3. Harmonogram – ind. pośrednictwo pracy – 54 h. – (07-17.06.2023)