indywidualne pośrednictwo pracy

 

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 04.07.2023 r. rozpocznie się indywidualne pośrednictwo pracy. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

5. Harmonogram – ind. pośrednictwo pracy – 40 h. – (04-09.07.2023)