indywidualne pośrednictwo pracy

 

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 20.07.2023 r. rozpocznie się indywidualne pośrednictwo pracy. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

7. Harmonogram – indywidualne pośeednictwo pracy – 28 h. – (20-23.07.2023)