ndywidualne pośrednictwo pracy

 

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 10.07.2023 r. rozpocznie się indywidualne pośrednictwo pracy. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

6. Harmonogram – ind. pośrednictwo pracy – 54 h. – (10-19.07.2023)