Rozeznanie rynku – przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

24.08.2020

Stowarzyszenie Green House realizujący Projekt „Nowe otwarcie” nr RPMP.09.01.02-12-0544/19

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z poradnictwa psychologicznego.

Rozeznanie rynku – przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego