szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 02.01.2023 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

9. Harmonogram szkolenie zawodowe Pracownik administracyjno-biurowy z TIK – 02.01.2023