szkolenie zawodowe pn. Pracownik administracyjno-biurowy

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 16.02.2023 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. Pracownik administracyjno-biurowy. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

12. harmonogram szkolenie zawodowe – Pracownik administracyjno-biurowy 16.02.2023