szkolenie zawodowe pn. Pracownik fizyczny w pracach prostych i produkcji

Szanowni Państwo,

Informujemy iż 20.03.2023 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. Pracownik fizyczny w pracach prostych i produkcji. O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

14. Harmonogram szkolenie zawodowe – Pracownik fizyczny prac prostych 20.03.2023