Nowe otwarcie

Spotkania z pośrednikiem pracy.

Szanowni Państwo, Informujemy że kolejne osoby biorące udział w projekcie, rozpoczęły się spotkania z pośrednikiem pracy. O wszystkich spotkaniach będą Państwo informowani telefonicznie.    

Zobacz szczegóły

Pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo, Informujemy że kolejne osoby biorące udział w projekcie, rozpoczęły się spotkania z pośrednikiem pracy. O wszystkich spotkaniach będą Państwo informowani telefonicznie.

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu

Szanowni Państwo, informujemy iż kolejne osoby rozpoczęły udział w indywidualnym poradnictwie zawodowym w formie jobcoachingu. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój.

Zobacz szczegóły

Zapraszamy do udziału w projekcie

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie osoby chętne do podniesienia lub nabycia nowych kompetencji, kwalifikacji oraz umiejętności. Przypominamy iż udział w projekcie jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji udzielamy w biurze projektu mieszczącym się w Nowym Sączu przy ul. Radzieckiej 13, pod numerem telefonu 733-850-249 oraz e-mailem b.reclaw@eprojkety.info.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób zrekrutowanych do projektu. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój. O terminach zajęć zostaną państwo poinformowani telefonicznie.

Zobacz szczegóły

Indywidualne pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo, Informujemy że pierwsze osoby biorące udział w projekcie, rozpoczęły się spotkania z pośrednikiem pracy. O wszystkich spotkaniach będą Państwo informowani telefonicznie.

Zobacz szczegóły

Staże zawodowe

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż w ramach projektu 8 uczestników rozpoczęło udział w 3-miesięcznych stażach zawodowych.  

Zobacz szczegóły

Zapraszamy do udziału w projekcie

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie osoby chętne do podniesienia lub nabycia nowych kompetencji, kwalifikacji oraz umiejętności. Przypominamy iż udział w projekcie jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji udzielamy w biurze projektu mieszczącym się w Nowym Sączu przy ul. Radzieckiej 13, pod numerem telefonu 733-850-249 oraz e-mailem b.reclaw@eprojkety.info.

Zobacz szczegóły

Staże zawodowe

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż w ramach projektu 24 uczestników rozpoczęło udział w 3-miesięcznych stażach zawodowych.

Zobacz szczegóły

Doradztwo zawodowe i szkolenie z zakresu „Sprzedawca z obsługą klienta”

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób zrekrutowanych do projektu. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój. O terminach zajęć zostaną państwo poinformowani telefonicznie. Ponadto  informujemy iż 17.05.2021 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe z zakresu „Sprzedawca z obsługą klienta” dla 1 grupy. O terminach spotkań UP zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce […]

Zobacz szczegóły

Kolejne osoby zostały zakwalifikowane do projektu

Szanowni Państwo, informujemy iż kolejne osoby zostały zakwalifikowane do projektu. O pierwszych spotkaniach w ramach projektu zostaną poinformowanie telefonicznie. Ponadto informujemy że wciąż prowadzimy rekrutację do projektu i osoby chętne zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.  

Zobacz szczegóły

Zapraszamy do udziału w projekcie

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie osoby chętne do podniesienia lub nabycia nowych kompetencji, kwalifikacji oraz umiejętności. Przypominamy iż udział w projekcie jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji udzielamy w biurze projektu mieszczącym się w Nowym Sączu przy ul. Radzieckiej 13, pod numerem telefonu 733-850-249 oraz e-mailem b.reclaw@eprojkety.info.

Zobacz szczegóły

szkolenia zawodowe z zakresu „Sprzedawca z obsługą klienta”

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy iż 27.04.2021 r. rozpoczęły się szkolenia zawodowe z zakresu „Sprzedawca z obsługą klienta” dla 2 grup. O terminach spotkań UP zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój. Szczegóły spotkań w załączonym harmonogramie. (Tabela „Harmonogramy”).

Zobacz szczegóły

Jobcoaching

Szanowni Państwo, informujemy iż kolejne osoby rozpoczęły udział w indywidualnym poradnictwie zawodowym w formie jobcoachingu. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój  

Zobacz szczegóły

Kolejne grupy uczestniczą w treningach kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, informujemy iż szósta i siódma grupa rozpoczęła udział w grupowych treningach kompetencji społecznych. O terminach zajęć zostaną państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój.

Zobacz szczegóły

Poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo, informujemy iż rozpoczęły się indywidualne spotkania z poradnictwa psychologicznego. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój.  

Zobacz szczegóły

kolejne osoby zostały zakwalifikowane do projektu.

Szanowni Państwo, informujemy iż kolejne osoby został zakwalifikowane do projektu. O pierwszych spotkaniach w ramach projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Ponadto informujemy że wciąż prowadzimy rekrutację do projektu i osoby chętne zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Zobacz szczegóły

Poradnictwo zawodowe i treningi kompetencji

Szanowni Państwo informujemy iż kolejne osoby rozpoczęły udział w indywidualnym poradnictwie zawodowym w formie jobcoachingu. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój. Ponadto informujemy iż piąta grupa rozpoczęła udział w grupowych treningach kompetencji społecznych. O terminach zajęć zostaną państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój.

Zobacz szczegóły

grupowe treningi kompetencji społecznych.

Szanowni Państwo, informujemy iż trzecia i czwarta grupa rozpoczęła udział w grupowych treningach kompetencji społecznych. O terminach zajęć zostaną państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój.

Zobacz szczegóły

Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo, informujemy iż kolejne osoby został zakwalifikowane do projektu. O pierwszych spotkaniach w ramach projektu zostaną poinformowanie telefonicznie. Ponadto informujemy że wciąż prowadzimy rekrutację do projektu i osoby chętne zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.  

Zobacz szczegóły

Wsparcie w ramach projektu

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie. W ramach projektu oferujemy Państwu szkolenia zawodowe w ramach których nabędziecie kompetencje/kwalifikacja, 3-miesięczne staże zawodowe oraz zatrudnienie subsydiowane. Za udział w szkoleniach i stażach otrzymają Państwo stypendium szkoleniowe/stażowe.  

Zobacz szczegóły

Trwa rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo, informujemy iż kolejne osoby został zakwalifikowane do projektu. O pierwszych spotkaniach w ramach projektu zostaną poinformowanie telefonicznie. Ponadto informujemy że wciąż prowadzimy rekrutację do projektu i osoby chętne zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Zobacz szczegóły

Kolejne osoby został zakwalifikowane do projektu

Szanowni Państwo, informujemy iż kolejne osoby został zakwalifikowane do projektu. O pierwszych spotkaniach w ramach projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Ponadto informujemy że wciąż prowadzimy rekrutację do projektu i osoby chętne zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Zobacz szczegóły

Jobcoaching

Szanowni Państwo, informujemy iż kolejne osoby rozpoczęły udział w indywidualnym poradnictwie zawodowym w formie jobcoachingu. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój

Zobacz szczegóły

Prowadzimy rekrutację do projektu

Szanowni Państwo, informujemy iż kolejne osoby został zakwalifikowane do projektu. O pierwszych spotkaniach w ramach projektu zostaną poinformowanie telefonicznie. Ponadto informujemy że wciąż prowadzimy rekrutację do projektu i osoby chętne zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób zrekrutowanych do projektu. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój. O terminach zajęć zostaną państwo poinformowani telefonicznie.

Zobacz szczegóły

Kolejne osoby został zakwalifikowane do projektu

Szanowni Państwo, informujemy iż kolejne osoby został zakwalifikowane do projektu. O pierwszych spotkaniach w ramach projektu zostaną poinformowanie telefonicznie. Ponadto informujemy że wciąż prowadzimy rekrutację do projektu i osoby chętne zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych

Zobacz szczegóły

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie. W ramach projektu oferujemy Państwu szkolenia zawodowe w ramach których nabędziecie kompetencje/kwalifikacja, 3-miesięczne staże zawodowe oraz zatrudnienie subsydiowane. Za udział w szkoleniach i stażach otrzymają Państwo stypendium szkoleniowe/stażowe.

Zobacz szczegóły

Poradnictwo psychologiczne i zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy iż rozpoczęły się indywidualne spotkania z poradnictwa psychologicznego. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój Ponadto informujemy iż kolejne osoby rozpoczęły udział w indywidualnym poradnictwie zawodowym w formie jobcoachingu. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój

Zobacz szczegóły

Staże zawodowe

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż w ramach projektu 4 uczestników rozpoczęło udział w 3-miesięcznych stażach zawodowych.  

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób zrekrutowanych do projektu. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój. O terminach zajęć zostaną państwo poinformowani telefonicznie.

Zobacz szczegóły

Kolejne osoby zostały zakwalifikowane do projektu

Szanowni Państwo, informujemy iż kolejne osoby zostały zakwalifikowane do projektu. O pierwszych spotkaniach w ramach projektu zostaną poinformowanie telefonicznie. Ponadto informujemy że wciąż prowadzimy rekrutację do projektu i osoby chętne zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.  

Zobacz szczegóły

Staże zawodowe

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż w ramach projektu 12 uczestników rozpoczęło udział w 3-miesięcznych stażach zawodowych.

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie. W ramach projektu oferujemy Państwu szkolenia zawodowe w ramach których nabędziecie kompetencje/kwalifikacja oraz 3-miesięczne staże zawodowe. Za udział w szkoleniach i stażach otrzymają Państwo stypendium szkoleniowe/stażowe.  

Zobacz szczegóły

Szkolenia zawodowe z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą komputera”

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż 22.10.2020 r. rozpoczęły się szkolenia zawodowe z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą komputera” dla 2 grup. O terminach spotkań UP zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój. Szczegóły spotkań w załączonym harmonogramie. (Tabela „Harmonogramy”)

Zobacz szczegóły

indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż rozpoczęła się realizacja kolejnej formy wsparcia w ramach projektu, tj. indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój5

Zobacz szczegóły

Zapraszamy do udziału w projekcie

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie osoby chętne do podniesienia lub nabycia nowych kompetencji, kwalifikacji oraz umiejętności. Przypominamy iż udział w projekcie jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji udzielamy w biurze projektu mieszczącym się w Nowym Sączu przy ul. Radzieckiej 13, pod numerem telefonu 733-850-249 oraz e-mailem b.reclaw@eprojkety.info

Zobacz szczegóły

Grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy iż druga grupa rozpoczęła udział w grupowych treningach kompetencji społecznych. O terminach zajęć zostaną państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój

Zobacz szczegóły

Poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo, dnia 14.09.2020 r. rozpoczęły się indywidualne spotkania z poradnictwa psychologicznego. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój.

Zobacz szczegóły

Grupowych treningi kompetencji społecznych.

Szanowni Państwo, Informujemy iż pierwsza grupa rozpoczęła udział w grupowych treningach kompetencji społecznych. O terminach zajęć zostaną państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój.  

Zobacz szczegóły

Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych

09.09.2020 Szanowni Państwo, informujemy iż kolejne osoby został zakwalifikowane do projektu. O pierwszych spotkaniach w ramach projektu zostaną poinformowanie telefonicznie. Ponadto informujemy że wciąż prowadzimy rekrutację do projektu i osoby chętne zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób zrekrutowanych do projektu. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój. O terminach zajęć zostaną państwo poinformowani telefonicznie.

Zobacz szczegóły

Trwa rekrutacja do projektu !

Szanowni Państwo, informujemy iż kolejne osoby został zakwalifikowane do projektu. O pierwszych spotkaniach w ramach projektu zostaną poinformowanie telefonicznie Ponadto informujemy że wciąż prowadzimy rekrutację do projektu i osoby chętne zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.  

Zobacz szczegóły

Rozeznanie rynku – przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

24.08.2020 Stowarzyszenie Green House realizujący Projekt „Nowe otwarcie” nr RPMP.09.01.02-12-0544/19 zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z poradnictwa psychologicznego. Rozeznanie rynku – przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach od 18 do 26 sierpnia 2020r. odbywać się będą indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój. O terminach zajęć zostaną państwo poinformowani telefonicznie.

Zobacz szczegóły

Pierwsze spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy iż pierwsze osoby które zostały zakwalifikowane do projektu zostały poinformowanie telefonicznie o terminach spotkań z doradcą zawodowym. Ponadto informujemy że wciąż prowadzimy rekrutację do projektu i osoby chętne zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.  

Zobacz szczegóły

Zapraszamy do udziału w projekcie

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie osoby chętne do podniesienia lub nabycia nowych kompetencji, kwalifikacji oraz umiejętności. Przypominamy iż udział w projekcie jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji udzielamy w biurze projektu mieszczącym się w Nowym Sączu przy ul. Radzieckiej 13, pod numerem telefonu 733-850-249 oraz e-mailem b.reclaw@eprojkety.info  

Zobacz szczegóły

Rekrutacja do projektu „Nowe otwarcie” nr RPMP.09.01.02-12-0544/19.

Szanowni Państwo !!! Z radością informujemy iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Nowe otwarcie” nr RPMP.09.01.02-12-0544/19. Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty. Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapaszmy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu, które mieści się w Nowym Sączu przy ul. Radzieckiej 13. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu […]

Zobacz szczegóły

Jobcoaching

Szanowni Państwo, informujemy iż kolejne osoby rozpoczęły udział w indywidualnym poradnictwie zawodowym w formie jobcoachingu.         O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój.

Zobacz szczegóły

Projekt „Nowe otwarcie” nr RPMP.09.01.02-12-0544/19

Stowarzyszenie Green House Beneficjent projektu wraz z Paweł Rozmarynowski ARTCOM zapraszają do udziału w projekcie „Nowe otwarcie” współfinansowanego Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Wartość Projektu: 1 916 166,48 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 778 702,55 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.03.2020 r. do 31.08.2021 r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie do 31.08.2021 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 120 (68K/52M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozum. KC na terenie woj. małopolskiego na obszarze powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa tj. nowotarski, miechowski, chrzanowski, m. Tarnów, brzeski, m. Nowy Sącz, proszowicki, suski, tarnowski, limanowski, gorlicki, nowosądecki, dąbrowski, bocheński, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych) które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z POPŻ), w tym min. 109 (62K/47M) osób z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Projekt skierowany jest do:

120 (68K/52M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie województwa małopolskiego na obszarze powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa tj. nowotarskiego, miechowskiego, chrzanowskiego, m. Tarnów, brzeskiego, m. Nowy Sącz, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, dąbrowskiego, bocheńskiego, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym), które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek o których mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa…” oraz osoby korzystające z POPŻ), w tym min. 109 (62K/47M) osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie z zakresu:

  1. Indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach, którego opracowanie zostaną Indywidualne Ścieżki Reintegracji (4 godz./UP)
  2. Treningów kompetencji społecznych, pomagających zniwelować deficyty interpersonalne oraz realizowanych z naciskiem na rozbudzenie aktywności i samodzielności (32 godz./UP)
  3. Wyjazd integracyjno-zdrowotny, który pozwoli na wyeliminowanie lub złagodzenie barier fizycznych i społecznych utrudniających aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie i powodujących oddalenie od rynku pracy.
  4. Indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu w ramach którego coach budować będzie motywację UP i pomagać w rozwiązywaniu bieżących trudności w sferze zawodowej co pozwoli osiągnąć trwałe efekty zmiany postaw i sytuacji Uczestników (8 godz./UP).
  5. Indywidualnego poradnictwa psychologicznego które pomoże im złagodzić problemy wynikające z ich postawy wobec otoczenia oraz oddalenia od zasad w nim panujących. Psycholog pomoże UP zniwelować destruktywne przeświadczenia o sobie i ocenie otoczenia, osłabić wewnętrzne bariery, przezwyciężyć bieżące problemy i podtrzymać motywację (4 godz./UP).
  6. Szkoleń zawodowych które dobierane będą zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, potencjałem i IŚR każdego UP oraz z uwzględnieniem zapotrzebowania na określone kwalifikacje/kompetencje na małopolskim rynku pracy, w tym zgodnie z jego wewnątrzregionalną specyfiką (m.in. na podstawie aktualnego Barometru Zawodów w WM, Rankingu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych) (100 godz.)
  7. 3-miesięcznych staży zawodowych dla 60 Uczestników z największymi deficytami w zakresie doświadczenia zawodowego
  8. 6 miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia dla 18 UP realizowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
  9. Indywidualnym pośrednictwie pracy, które umożliwi sprawne wejście Uczestnikom na rynek pracy (5 godz./UP)

 

Planowane efekty / założenia projektu:

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE, PRODUKTU I REZULTATU.

Lp. Wskaźniki Wartości
1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (O/K/M) 68 K i 52 M

120 Ogółem

2 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) (O/K/M) 62 K i 47 M

109 Ogółem

3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (O/K/M) 27 K i 21 M

48 Ogółem

4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu (O/K/M) 18 K i 12 M

30 Ogółem

5 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)(O/K/M) 14 K i 10 M

24 Ogółem

6 Liczba zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców powiatów zidentyfikowanych jako Obszary Strategicznej Interwencji, zagrożone skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa, objętych wsparciem w programie 68 K i 52 M

120 Ogółem

7 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z Niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz os. z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, objętych wsparciem w programie 62 K i 47 M

109 Ogółem

8 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie identyfikacji indywidualnych potrzeb służącego opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji 68 K i 52 M

120 Ogółem

9 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci wyjazdu integracyjno-zdrowotnego 68 K i 52 M

120 Ogółem

10 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego 68 K i 52 M

120 Ogółem

11 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu 68 K i 52 M

120 Ogółem

12 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie szkoleń zawodowych 54 K i 42M

96 Ogółem

13 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie staży 34 K i 26M

60 Ogółem

14 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie pośrednictwa pracy 68 K i 52 M

120 Ogółem

15 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  w postaci zatrudnienia subsydiowanego 11 K i 7 M

18 Ogółem

16 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie treningów kompetencji społecznych 68 K i 52 M

120 Ogółem

17 Odsetek osób z niepełnosprawnościami, które

po zakończeniu udziału w projekcie dokonały postępu w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszyły dystans do zatrudnienia

34 % Ogółem
18 Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które po zakończeniu udziału w projekcie dokonały postępu

w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszyli dystans do zatrudnienia

34 % Ogółem
19 Odsetek osób z niepełnosprawnościami, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie/rozpoczęły działalność gosp./ zaczęły poszukiwać pracy/ podjęły dalszą aktywizację zawodową 12 % Ogółem
20 Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie/rozpoczęły działalność gosp./zaczęły poszukiwać pracy/podjęły dalszą aktywizację zawodową 25 % Ogółem
21 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wspólnie z doradcą zawodowym zidentyfikowały swoje potrzeby i opracowały Indywidualną Ścieżkę Reintegracji 68 K i 52 M

120 Ogółem

22 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w wyniku udziału w wyjeździe integracyjno-zdrowotnym złagodziły bariery fizyczne lub społeczne utrudniające aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie 62 K i 46M

108 Ogółem

23 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego zniwelowały bariery wewnętrzne oraz zbudowały motywację do zmiany swej sytuacji 62 K i 46M

108 Ogółem

24 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu rozwiązały bieżące trudności w sferze zawodowej i zbudowały motywację do aktywnego poszukiwania zatrudnienia 62 K i 46M

108 Ogółem

25 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 52 K i 38M

90 Ogółem

26 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły staże i nabyły doświadczenie zawodowe 28 K i 20M

48 Ogółem

27 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w ramach pośrednictwa pracy znalazły adekwatną do swoich kwalifikacji i doświadczenia ofertę pracy 62 K i 46M

108 Ogółem

28 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  które dzięki zatrudnieniu subsydiowanemu uzupełniły doświadczenie zawodowe 9 K i 6M

15 Ogółem

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału UP w proj.:

*w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poziom efektywności społecznej – min.34% oraz poziom efektywności zatrudnieniowej – min.22%

*w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi poziom efektywności społecznej – min.34% oraz poziom efektywności zatrudnieniowej – min.12%

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu  538 188 443  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Adres biura projektu:

Uwaga!

ZMIANA ADRESU BIURA PROJEKTU !!!!!!

ul. Lipowa 4, 33-370 Muszyna

tel. 538 188 443 

p.olenderek@eprojekty.com.pl