Trampolina!

Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECCC”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 10.06.2019 r. do 27.06.2019 r. realizowane będzie szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECCC” w podziale na dwie grupy szkoleniowe. Miejsce odbywania zajęć: Plac Wiosny Ludów 1, 64-850 Ujście Proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem szkolenia: HARMONOGRAM-IGR HARMONOGRAM-IIGR.

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Opiekun osoby starszej lub zależnej”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 11.03.2019 r. do 27.03.2019 r. realizowane będzie szkolenie zawodowe „Opiekun osoby starszej lub zależnej” . Miejsce odbywania zajęć: Plac Wiosny Ludów 1. 64-850 Ujście. Proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem szkolenia oraz Regulaminem szkoleń i Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu. Harmonogram gr.I Harmonogram gr.II Regulamin szkoleń Regulamin zwrotu […]

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z psychologiem

Miło nam poinformować, że uczestnicy projektu „Trampolina! ”  4 lutego rozpoczęli indywidualne spotkania z psychologiem. Powoli też przygotowujemy się do realizacji szkoleń zawodowych. Harmonogram szkoleń z podziałem na grupy udostępniony zostanie na stronie internetowej projektu.

Zobacz szczegóły

Zmiana partnera projektu

Uprzejmie informujemy, że w projekcie Trampolina! zmianie uległ Partner projektu, którym została Spółdzielnia Socjalna „Lux Candele”. W związku z powyższym zmianie uległa deklaracja udziału w projekcie. Deklaracja uczestnictwa

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Informujemy, iż w projekcie „Trampolina!” rozpoczynają się indywidualne spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Panu Działania (IPD).

Zobacz szczegóły

Nabór do projektu

Szanowni Państwo, informujemy, że prowadzimy nabór do projektu „Trampolina!”. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które dostępne są w Biurze Projektu lub na stronie internetowej.

Zobacz szczegóły

Stowarzyszenie Green House w partnerstwie z S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn  zaprasza do udziału w projekcie „Trampolina!” nr RPWP.06.02.00-30-0018/17 realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja  zawodowa

Wartość projektu 416 407,00 zł.
Dofinansowanie z UE
395 586,65 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

Informacje o projekcie:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 50 mieszkańców województwa wielkopolskiego,
w tym 41 osób bezrobotnych / poszukujących pracy i 9 biernych zawodowo, defaworyzowanych
na rynku pracy powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup,:

osoby długotrwale bezrobotne (18 os./10K),

kobiet (30K),

osób z niepełnosprawnościami (3 os./2K),

osób o niskich kwalifikacjach (22 os./14K),

osób w wieku 50 lat i więcej (9 os./5K)

Aktywizacja zawodowa odbywać się będzie poprzez zindywidualizowane wsparcie psychologiczne, spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkolenia, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu oraz pośrednictwie pracy prowadzącym w konsekwencji do zatrudnienia.

Udział  w projekcie jest bezpłatny!

W ramach projektu przewiduje się realizację zadań:

 1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania
 2. Wsparcie psychologiczne w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego
 3. Wysokiej jakości szkolenia dające szansę na zdobycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych
 4. 3 – miesięczne staże zawodowe dla 30 uczestników projektu
 5. Indywidualne pośrednictwo pracy

Uczestnikom projektu oferujemy:

– Stypendia szkoleniowe – średnio 664 zł

– Stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł miesięcznie

– Materiały szkoleniowe

– Catering na szkoleniach

– Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staże

– Ubezpieczenie NNW na stażu

Organizator przewiduje 2 edycje projektu.

Informacja o zakwalifikowaniu do  Projektu oraz o szczegółowych terminach i miejscu rozpoczęcia udziału w projekcie zostanie przekazana drogą mailową, telefoniczną bądź listowną.

 

Planowane efekty / założenia projektu:

Podjęcie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy stanowi jeden z głównych rezultatów, planowanych do osiągnięcia

 • Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej:
  dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%
  dla kobiet – 39%
  dla osób z niepełnosprawnościami – 33%
  dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%
  dla osób o niskich kwalifikacjach – 38%
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 15 osób
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 18 osób

Adres biura projektu:

ul. Witaszka 6

64-920 Piła

Email: m.huszek@eprojekty.info

Tel. 608 033 337